Disclaimer

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (https://www.deltatechnics.nl/) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Delta Technics streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Delta Technics niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Delta Technics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Delta Technics en de gebruiker van de website ontstaan.

Deltaplus calculator

Delta Technics streeft ernaar dat de resultaten die door onze rekenmachines in de Deltaplus calculator worden gepresenteerd correct en nauwkeurig zijn. We kunnen echter niet garanderen dat dit in altijd het geval is. Aan het gebruik van onze rekenmodule kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De Deltaplus calculator is uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden. De berekeningen worden weergegeven op de door de gebruiker verstrekte gegevens. Delta Technics is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitkomsten van de Deltaplus calculator. De gepresenteerde resultaten mogen niet worden vertrouwd als enige basis voor het nemen van belangrijke beslissingen.

E-mail

Delta Technics garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Delta Technics te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Delta Technics heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Delta Technics aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Delta Technics zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Delta Technics daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.